Przegląd remontów dróg powiatowych

- opublikowano: 12-07-2019

Sezon na remonty dróg powiatowych trwa w najlepsze. Front robót drogowych przesuwa się dynamicznie m.in. na odcinku Jaczkowice – Siecieborowice. Dobiega końca modernizacja drogi na odcinku Zakrzów – granica powiatu – Kotowice, a dzięki współpracy finansowej powiatu i firmy DS. Smith, wyremontowany został odcinek drogi powiatowej nr 1583D przy ul. Dzierżonia w Oławie.

Starosta Zdzisław Brezdeń dokonał na początku lipca przeglądu inwestycji drogowych realizowanych w powiecie oławskim. - Poprawa jakości systemu komunikacyjnego jest niezmiennie jednym ze strategicznych i priorytetowych zadań samorządu Powiatu Oławskiego – mówi starosta. - Głównym celem realizowanych projektów w tym obszarze jest poprawa warunków ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych. Remonty te, pomimo okresowych utrudnień są niezbędne, a w naszym powiecie w kolejce czekają na modernizację kolejne kilometry wyeksploatowanej infrastruktury.

Przebudowywana jest droga powiatowa nr 1565D na odcinku od Jaczkowic przez Siecieborowice do granicy powiatu. W ramach I etapu remontowany jest odcinek o długości 3,730 km. Przebudowa drogi obejmuje poszerzenie istniejącej nawierzchni do szerokości 6 metrów, wyrównanie i wzmocnienie istniejącej nawierzchni siatką szklaną (3730 mb) oraz ułożenie nowej warstwy ścieralnej z SMA. Na odcinku 148 metrów zbudowane będą chodniki, ponadto oczyszczone zostaną rowy przydrożne, a zjazdy – przebudowane. Powstanie wyniesione przejścia dla pieszych wraz z oznakowaniem aktywnym. Wykonawcą prac jest firma EUROVIA POLSKA S.A. z Kobierzyc. Wartość przedsięwzięcia wynosi 3.255.422,59 zł, a zadanie w 50% finansowane jest z Funduszu Dróg Samorządowych.

Dobiega końca przebudowa drogi powiatowej nr 1933D Zakrzów – granica powiatu – Kotowice. Wyremontowano odcinek o długości ponad 1,4 km. W ramach przebudowy drogi wykonano następujące prace: wyrównano nawierzchnię i ułożono warstwę ścieralną z SMA, zbudowano chodnik po lewej stronie w Zakrzowie (187 mb), wykonano pobocza. Oczyszczono i pogłębiono rowy przydrożne (2681 mb), przebudowano zjazdy. Zostanie także wymienione oznakowanie poziome i pionowe. Zamontowany zostanie radar z aktywną tablicą o zmiennej treści, informującą o prędkości pojazdów. Wykonawcą prac, podobnie jak wyżej wspomnianego przedsięwzięcia drogowego, jest firma EUROVIA POLSKA S.A. Wartość inwestycji wynosi 975 364,44 zł. Zadanie w 50% finansowane jest z Funduszu Dróg Samorządowych.

Przy ulicy Dzierżonia w Oławie niedawno zakończyła się przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1583D o długości 200 metrów. W ramach przebudowy wyrównano i ułożono nawierzchnię z betonu asfaltowego i zbudowano chodnik. Zadanie wykonało Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych Sp. z o.o. z Brzegu. Wartość inwestycji wyniosła 265.565,40 zł. Zadanie dofinansowane zostało kwotą 159 340 zł przez oławski zakład firmy DS. Smith Polska.

Na przebudowę drogi nr 1595D w Domaniowie zapisano w budżecie powiatu kwotę 750.000 zł. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „ZURB” s.c. z Borowa, które w przetargu nieograniczonym przedstawiło najkorzystniejszą ofertę, ma czas na realizację przedsięwzięcia do końca października br. W ramach zadania wyremontowany zostanie odcinek o długości 0,5 km. Zakres robót obejmuje m.in. ułożenie nowych krawężników, ścieku z kostki betonowej, obrzeży betonowych oraz wykonanie chodników z kostki brukowej betonowej. Wyrównana będzie istniejąca podbudowa z betonu asfaltowego. Położona zostanie warstwa ścieralna, wykona się kanalizację deszczową oraz wyniesione przejście dla pieszych, a także oznakowanie pionowe, pobocza i trawniki.

Sprzyjające warunki atmosferyczne sprawiają, że sezon remontowy na drogach powiatowych nabiera rozpędu. Dzięki zadaniom, kierowanym i realizowanym przez Powiatowy Zarząd Drogowy w Oławie, polepszył się standard kolejnych odcinków dróg w naszym powiecie i poprawił komfort jazdy – mówi starosta Zdzisław Brezdeń. – Przedsięwzięcia drogowe realizowane w kluczowych miejscach, stopniowo przyczyniają się do zwiększenia płynności komunikacyjnej. Wpływa to z kolei na podniesienie poziomu bezpieczeństwa pieszych i kierowców, aktywizację gospodarczą, ruch turystyczny i wzrost atrakcyjności całego powiatu, a w rezultacie na poprawę warunków życia mieszkańców – podsumowuje starosta Zdzisław Brezdeń.

Opisane remonty dróg powiatowych nie wyczerpują katalogu wszystkich przedsięwzięć zaplanowanych przez samorząd Powiatu Oławskiego na ten rok. Obecnie Powiatowy Zarząd Drogowy w Oławie prowadzi postępowania o udzielenie zamówień publicznych na realizację kolejnych zadań, o czym wkrótce napiszemy.

źródło: Starostwo Powiatowe

dodaj
komentarz
komentarz z NICKiem
zarejestruj
swój NICK


Polub OSI

Waszym zdaniem (komentarzy: 1. )
17-07-2019 ~ gosc ( gość OSI) zgłoś naruszenie
A najbardziej zmotoryzowana trasa Olawa, Stary Otok,Bystrzyca to co droga polna !


najnowsze tematy:
komentowane
Oławski Serwis Informacyjny - pierwszy oławski portal: Oława, Jelcz Laskowice, Domaniów | OSI odtłuszczone ;) OSI i "ciasteczka"
UAD.PL | OSI - OLAWA.INFO 2004 - 2019 | reklama | redakcja | mapa serwisu | polityka prywatności | regulamin