Budżet 2018 wykonany - Zarząd Powiatu z absolutorium

- opublikowano: 28-06-2019

Podczas absolutoryjnej sesji Rady Powiatu w Oławie, 26 czerwca, radni oceniali prawidłowość działania organu wykonawczego, w zakresie gospodarki finansowej w roku 2018.

Rada Powiatu rozpatrzyła i zatwierdziła sprawozdanie finansowe, wraz z informacją o wykonaniu budżetu za ubiegły rok i udzieliła absolutorium Zarządowi Powiatu. Za przyjęciem sprawozdania z wykonania budżetu głosowało 15 radnych, a 3 się wstrzymało od głosu, natomiast za udzieleniem absolutorium dla Zarządu Powiatu głosowało 16 radnych, a 2 wstrzymało się od głosu. Wcześniej sprawozdanie z przebiegu wykonania budżetu powiatu w roku 2018 pozytywnie zaopiniował Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu i zaakceptował wniosek Komisji Rewizyjnej rady, w sprawie udzielenia absolutorium. Obok uchwały budżetowej jest to jedna z najważniejszych decyzji podejmowanych przez radę, obrazująca jak samorząd się rozwija, gospodaruje finansami i inwestuje. Radni kontrolują w ten sposób poprawność wydatkowania środków budżetowych.

Podczas sesji starosta Zdzisław Brezdeń zaprezentował Raport o stanie powiatu oławskiego za 2018 r. (aby otworzyć dokument - kliknij). Przy pomocy prezentacji multimedialnej przedstawił najważniejsze ubiegłoroczne wydarzenia, inwestycje i przedsięwzięcia. Raport jest nową instytucją prawa samorządowego i po raz pierwszy znalazł zastosowanie w tym roku. Dokument dotyczy podsumowania działalności organu wykonawczego w roku poprzednim, w szczególności realizacji polityk, programów i strategii, uchwał rady oraz budżetu. Jego rozpatrzenie musi nastąpić na tej samej sesji, na której podejmowana jest uchwała w sprawie absolutorium, a więc do końca czerwca. Rada Powiatu rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała w sprawie udzielenia lub nieudzielenia Zarządowi Powiatu absolutorium. Nad przedstawionym raportem o stanie powiatu przeprowadza się debatę, w której głos mogą zabierać również mieszkańcy. Mieszkaniec, który chce zabrać głos w debacie nad raportem, musi złożyć wcześniej do przewodniczącego Rady Powiatu pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 150 mieszkańców.

źródło: Starostwo Powiatowe

dodaj
komentarz
komentarz z NICKiem
zarejestruj
swój NICK


Polub OSI

Waszym zdaniem (komentarzy: 0. )

OSI - OLAWA.INFO - Budżet 2018 wykonany - Zarząd Powiatu z absolutorium

najnowsze tematy:
komentowane
Oławski Serwis Informacyjny - pierwszy oławski portal: Oława, Jelcz Laskowice, Domaniów | OSI odtłuszczone ;) OSI i "ciasteczka"
UAD.PL | OSI - OLAWA.INFO 2004 - 2019 | reklama | redakcja | mapa serwisu | polityka prywatności | regulamin