Porządek kwietniowej sesji Rady Miejskiej w Oławie

- opublikowano: 17-04-2019

ZAWIADOMIENIE o zwołaniu SESJI RADY MIEJSKIEJ W OŁAWIE w dniu 25 kwietnia 2019 r. o godz. 10.00, Oława, Rynek - Ratusz - sala konferencyjna I p.

* * *

Zapraszam mieszkańców do udziału w sesji.

PROPONOWANY PORZĄDEK SESJI RADY MIEJSKIEJ W OŁAWIE w dniu 25.04.2019 r. godz. 10.00
1. Informacja na temat porządku Sesji.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Miejskiej w Oławie.
3. Informacja o działalności Burmistrza Miasta w okresie między sesjami.
4. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Miasto Oława z organizacjami pozarządowymi w 2018 roku.
5. Sprawozdanie z realizacji programu Oławska Karta Dużej Rodziny.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany ogólnej kwoty dochodów i wydatków budżetu gminy na 2019 r.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasto Oława.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia dokumentu pod nazwą „Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Oława na lata 2019 – 2034”.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/299/18 Rady Miejskiej w Oławie w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr II/5/18 Rady Miejskiej w Oławie z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Oławie, kadencja 2018-2023.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta Oława.
12. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Miejskiej w Oławie.
13. Wolne wnioski.
14. Interpelacje i zapytania.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Oławie
/-/ Krzysztof Mazurek

dodaj
komentarz
komentarz z NICKiem
zarejestruj
swój NICK


Polub OSIWaszym zdaniem (komentarzy: 0. )


najnowsze tematy:
komentowane
Oławski Serwis Informacyjny - pierwszy oławski portal: Oława, Jelcz Laskowice, Domaniów | OSI odtłuszczone ;) OSI i "ciasteczka"
UAD.PL | OSI - OLAWA.INFO 2004 - 2019 | reklama | redakcja | mapa serwisu | polityka prywatności | regulamin