Porządek sesji lutowej sesji Rady Powiatu

- opublikowano: 25-02-2019

MIESZKAŃCY POWIATU OŁAWSKIEGO

Zapraszam do udziału w sesji Rady Powiatu, która odbędzie się 27.02.2019 r. o godz. 13:00 w sali posiedzeń Rady Powiatu, Starostwa Powiatowego w Oławie, przy ul. 3 Maja 1 /budynek A, parter, sala nr 1/.

Porządek obrad:
I. Informacja na temat porządku obrad.
II. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Powiatu w Oławie z 30 stycznia br.
III. Wybór wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Oławie.
IV. Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Oławie dotycząca stanu bezpieczeństwa pożarowego na terenie powiatu oławskiego w 2018 roku.
V. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie od poprzedniej Sesji.
VI. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał:

- w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Oławskiego na rok 2019,
- zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oławskiego,
- w sprawie nadania statutu Powiatowemu Zarządowi Drogowemu w Oławie,
- w sprawie przyjęcia zadania z zakresu administracji rządowej dotyczącego przygotowania i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2019 r.,
- w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przeznaczonych na realizację tych zadań w 2019 roku,
- w sprawie podniesienia wysokości wynagrodzenia przysługującego rodzinom zastępczym zawodowym, w tym pełniącym funkcję pogotowia rodzinnego oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka.

VII. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Powiatu w Oławie.
VIII. Interpelacje, zapytania, wnioski i oświadczenia radnych.

Przewodniczący Rady Powiatu
/-/ Tadeusz Kułakowski

dodaj
komentarz
komentarz z NICKiem
zarejestruj
swój NICK


Polub OSI

Waszym zdaniem (komentarzy: 0. )


najnowsze tematy:
komentowane
Oławski Serwis Informacyjny - pierwszy oławski portal: Oława, Jelcz Laskowice, Domaniów | OSI odtłuszczone ;) OSI i "ciasteczka"
UAD.PL | OSI - OLAWA.INFO 2004 - 2019 | reklama | redakcja | mapa serwisu | polityka prywatności | regulamin