Pod naszym patronatem: XII Bieg Koguta | III Termathlon w Termach Jakuba | Wygraj książkę dla Czytelnika OSI
reklamaDotacje na wymianę źródeł ogrzewania

- opublikowano: 23-02-2019

Gmina Miasto Oława w partnerstwie z grupą gmin zamierza pozyskać dla mieszkańców środki na dofinansowanie wymiany nieekologicznych kotłów i pieców na nowe bardziej przyjazne środowisku i tańsze w eksploatacji systemy wytwarzania ciepła w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Granty będzie można otrzymać na modernizację systemów grzewczych obejmującą wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła:
- na podłączenie do sieci ciepłowniczej/chłodniczej
- na instalację źródeł ciepła opartych o OZE (np. pomp ciepła)
- na instalację kotłów spalających biomasę lub ewentualnie paliwa gazowe.
Wymianie źródła ciepła mogą towarzyszyć uzasadnione modernizacje systemu grzewczego pozostające w związku przyczynowo - skutkowym ze zmianą źródła ciepła. Wspomniane inwestycje mogą zostać wsparte jedynie w przypadku, gdy podłączenie do sieci ciepłowniczej na danym obszarze nie jest uzasadnione ekonomicznie lub jest technicznie niemożliwe.

UWAGA
W ramach projektów nie będzie możliwa wymiana następujących źródeł ciepła:
a) dotychczas używanych kotłów gazowych i olejowych na inne źródła ciepła
b) dotychczas używanych źródeł ciepła na kotły węglowe, w tym na ekogoroszek, niezależnie od ich klasy.

Grantobiorcami mogą być osoby fizyczne zamieszkałe na terenie miasta Oława będące:
- właścicielem domów jednorodzinnych,
- właścicielem mieszkań w domach wielorodzinnych,
- najemcą mieszkań w domach wielorodzinnych.

Grantobiorcą może być także wspólnota mieszkaniowa, spółdzielnia mieszkaniowa czy TBS, zgodnie z katalogiem Beneficjentów wymienionych w SzOOP RPO WD 2014-2020. W odniesieniu do wspólnot mieszkaniowych warunkiem zgłoszenia do projektu jest zgoda współwłaścicieli nieruchomości na wykonanie zadania na podstawie stosownych uchwał oraz posiadanie dokumentacji projektowej lub udokumentowanie, iż dokumentacja projektowa dla planowanego zadania jest w trakcie realizacji lub zostanie zlecona do 12.03.2019 r.

Dofinansowanie dla mieszkańców może sięgnąć do 85 % kosztów kwalifikowalnych. Prosimy osoby zainteresowane przystąpieniem do projektu o wypełnienie ankiety dotyczącej chęci uczestnictwa w projekcie na dofinansowanie wymiany wysokoemisyjnych źródeł ciepła. Ankiety można pobrać poniżej lub przy Biurze Podawczym (na parterze) Urzędu Miejskiego w Oławie przy ul. Pl. Zamkowy 15. Wypełnione ankiety proszę dostarczyć do Biura Podawczego w terminie do 12 marca 2019 r. do godziny 15.30.

Złożenie ankiety nie gwarantuje otrzymania dotacji. Realizacja zadania uzależniona jest od otrzymania środków w ramach RPO WD 2014-2020. Dodatkowo należy zaznaczyć, że środki będą przekazywane na rzecz grantobiorców po zrealizowaniu przedsięwzięcia, na zasadzie refundacji kosztów.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Oławie pod numerem tel. 71/301-10-13. Szczegóły konkursu, w którym Gmina Miasto Oława będzie się ubiegać o dofinansowanie dla mieszkańców, opublikowane są na stronie internetowej pod adresem:
http://dip.dolnyslask.pl/skorzystaj/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/1108-3-3-1e-efektywnosc-energetyczna-w-budynkach-uzytecznosci-publicznej-i-sektorze-mieszkaniowym-konkurs-horyzontalny-osi-324-18.htmldodaj
komentarz
komentarz z NICKiem
zarejestruj
swój NICK


Polub OSI

Waszym zdaniem (komentarzy: 0. )

OSI - OLAWA.INFO - Dotacje na wymianę źródeł ogrzewania

najnowsze tematy:
komentowane
reklama
Oławski Serwis Informacyjny - pierwszy oławski portal: Oława, Jelcz Laskowice, Domaniów | redakcja | reklama | OSI odtłuszczone ;) OSI i "ciasteczka"
UAD.PL | OSI - OLAWA.INFO 2004 - 2019 | reklama | redakcja | mapa serwisu | polityka prywatności | regulamin