Sytuacja epidemiologiczna odry na terenie powiatu oławskiego

- opublikowano: 14-02-2019

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Oławie.

Odra jest ciężką chorobą wirusową przenoszoną drogą kropelkową oraz poprzez kontakt z wydzieliną nosa i gardła zakażonych osób. Jest to infekcja wysoce zakaźna – w przypadku kontaktu z osobą chorą (od około 5 dni przed wystąpieniem wysypki i innych objawów wskazujących na zakażenie do 3 dni od wystąpienia wysypki) 90% wrażliwych osób zostanie zakażonych. Przyjmuje się, że jedna osoba chora na odrę jest w stanie zakazić kolejnych 12-18 osób. Do grupy zwiększonego ryzyka zgonu i ciężkiego przebiegu odry należą osoby z niedoborami odporności (zwłaszcza chorzy na białaczkę, chłoniaki, zakażeni HIV) i kobiety ciężarne.

Powikłania w przebiegu odry występują często. U małych dzieci najczęstszym powikłaniem jest zapalenie ucha środkowego, rzadziej nieżyt żołądkowo – jelitowy z biegunką. Zarówno u dzieci, jak i u dorosłych, często występuje zapalenie płuc, które wymaga leczenia szpitalnego. Najcięższym powikłaniem odry jest zapalenie mózgu charakteryzujące się 15% śmiertelnością.

Jedyną skuteczną metodą zapobiegania zachorowaniom na odrę są szczepienia ochronne. Zgodnie z obowiązującym Programem Szczepień Ochronnych szczepienie przeciwko odrze jest przeprowadzone w schemacie 2-dawkowym (1 dawka w 13-15 miesiącu życia, 2 dawka w 6 roku życia). Szczepionka przeciwko odrze jest dostępna w postaci preparatu skojarzonych przeciwko odrze, śwince i różyczce. Wszystkie zarejestrowane w Polsce szczepionki przeciwko odrze, śwince i różyczce dopuszczone są do stosowania także u osób dorosłych.

Szczepionki nie można przyjmować w okresie ciąży, a przez 1 miesiąc po szczepieniu nie wolno zachodzić w ciążę. Zachorowania o charakterze ognisk epidemicznych mogą występować głównie wśród nieszczepionych społeczności lokalnych lub w środowisku szkolnym, jeśli stopień uodpornienia dzieci i dorosłych jest niewystarczający dla uzyskania tzw. odporności zbiorowiskowej, która powstaje, gdy liczba uodpornionych (zaszczepionych oraz tych, które przechorowały odrę) osiąga co najmniej 95%.

Zachorowania na odrę w Polsce związane są przede wszystkim z zawlekaniem choroby z zagranicy lub zakażeniem osób, które nie są zaszczepione przeciwko odrze przez osoby niebędące narodowości polskiej. W Polsce obserwujemy systematyczne zwiększanie się liczy przypadków zachorowań na odrę - w 2018 r., zarejestrowano 339 zachorowań (w 2017 r. 63 przypadki), a w styczniu 2019 r. 129 przypadków (w styczniu 2018 r. – 18). Sytuacja epidemiologiczna odry w powiecie oławskim nie budzi niepokoju - w 2017 r. zarejestrowano jeden przypadek zachorowania, zawleczony z zagranicy; w roku 2018 i, jak dotąd w 2019, nie rejestrowano zachorowań.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Oławie prowadzi działania mające na celu utrzymanie stabilnej sytuacji epidemiologicznej w powiecie. Podmioty lecznicze z terenu powiatu są na bieżąco informowane o zasadach postępowania w przypadku wystąpienia podejrzenia zachorowania na odrę. Niepokojący, zwłaszcza w kontekście dużej liczby zachorowań w krajach bezpośrednio sąsiadujących z Polską (Ukraina, Niemcy, Czechy), jest fakt wzrostu liczby osób odmawiających obowiązkowych szczepień ochronnych. PPIS kieruje do Dolnośląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu wnioski o wszczęcie postępowania egzekucyjnego wobec osób uchylających się od obowiązku szczepień ochronnych.

W związku z faktem, że osoby, będące obywatelami innych państw, przebywające na terenie RP przez okres dłuższy niż 3 miesiące, mają obowiązek poddania się szczepieniom ochronnym, zgodnie z obowiązującym Programem Szczepień Ochronnych PPIS, powziąwszy informacje dotyczące danych takich osób przebywających na terenie powiatu oławskiego, podjął działania mające na celu zwiększenie stopnia ich zaszczepienia. W wyniku działań podjętych przez PPIS nastąpiła poprawa bezpieczeństwa epidemiologicznego na terenie powiatu.

źródło: Starostwo Powiatowe

dodaj
komentarz
komentarz z NICKiem
zarejestruj
swój NICK


Polub OSIWaszym zdaniem (komentarzy: 0. )


najnowsze tematy:
komentowane
Oławski Serwis Informacyjny - pierwszy oławski portal: Oława, Jelcz Laskowice, Domaniów | OSI odtłuszczone ;) OSI i "ciasteczka"
UAD.PL | OSI - OLAWA.INFO 2004 - 2019 | reklama | redakcja | mapa serwisu | polityka prywatności | regulamin