Program wyrównywania różnic między regionami III w 2019 roku

- opublikowano: 05-12-2018

Zgodnie z założeniami programu w roku 2019 realizowane będą następujące obszary programu:

1. Obszar B (likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania) maksymalny procentowy udział dofinansowania ze środków PFRON w łącznych kosztach realizacji projektu do 25%, ale nie więcej niż 150.000,00 zł, powiaty lub podmioty, które prowadzą placówki edukacyjne lub środowiskowe domy samopomocy.

2. Obszar C (tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych) maksymalny procentowy udział dofinansowania ze środków PFRON w łącznych kosztach realizacji projektu do 45%, ale nie więcej niż 34.000,00 zł na każde nowoutworzone stanowisko pracy w spółdzielni socjalnej osób prawnych, proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy osoby niepełnosprawnej zatrudnionej na tym stanowisku; gminy, powiaty, organizacje pozarządowe.

3. Obszar D (likwidacja barier transportowych)

- placówki służące rehabilitacji osób niepełnosprawnych prowadzone przez: organizacje pozarządowe, gminy lub powiaty, maksymalny procentowy udział dofinansowania ze środków PFRON w łącznych kosztach realizacji projektu do 55%;

- jednostki prowadzące warsztaty terapii zajęciowej, maksymalny procentowy udział dofinansowania ze środków PFRON w łącznych kosztach realizacji projektu do 65%, ale nie więcej niż:

- 80.000 zł dla samochodów osobowych, zwanych mikrobusami, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi, specjalnie przystosowanymi do przewozu osób na wózkach inwalidzkich,

- 70.000 zł dla pozostałych samochodów osobowych, zwanych mikrobusami, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi,

- 250.000 zł dla autobusów;

4. Obszar E (dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych) maksymalny procentowy udział dofinansowania ze środków PFRON w łącznych kosztach realizacji projektu do 15% ale nie więcej niż 9.000,00 zł na każda osobę niepełnosprawną, która będzie w sposób stały korzystała z rezultatów projektu, przy czym osoby niepełnosprawne muszą stanowić co najmniej 30% beneficjentów tego projektu; gminy, powiaty oraz organizacje pozarządowe;

5. Obszar F (tworzenie warsztatów terapii zajęciowej) maksymalny procentowy udział dofinansowania ze środków PFRON w łącznych kosztach realizacji projektu do 70% nie więcej niż 14.000,00 zł na każde miejsce dla osoby niepełnosprawnej w warsztacie terapii zajęciowej, tworzone w wyniku realizacji projektu; jednostki samorządu terytorialnego lub organizacje pozarządowe;

6. Obszar G (skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych) maksymalny procentowy udział dofinansowania ze środków PFRON w łącznych kosztach realizacji projektu do 25%, powiaty.

Wnioski z obszarów B,C,D,F,G można składać od 03.12.2018 r. do 15.01.2019 r. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Oławie, natomiast wniosek z obszaru E projektodawca może składać bezpośrednio do Oddziału PFRON od 30 listopada 2018 r. do 31 października 2019 r.

Informacje na temat Programu wyrównywania różnic między regionami III w 2019 roku są dostępne na witrynie internetowej PFRON - www.pfron.org.pl oraz w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Oławie, ul. 3 Maja 1, 55-200 Oława, pok. nr 4; od poniedziałku do piątku w godzinach 07:30-15:30; środa 08:00-16:00.

Wnioski i Powiatowy Program Działań Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2014-2018 są dostępne na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oławie: www.pcpr-olawa.pl w zakładce Aktualności oraz w siedzibie PCPR w Oławie.

źródło: Starostwo Powiatowe

dodaj
komentarz
komentarz z NICKiem
zarejestruj
swój NICK


Polub OSIWaszym zdaniem (komentarzy: 0. )


najnowsze tematy:
komentowane
Oławski Serwis Informacyjny - pierwszy oławski portal: Oława, Jelcz Laskowice, Domaniów | OSI odtłuszczone ;) OSI i "ciasteczka"
UAD.PL | OSI - OLAWA.INFO 2004 - 2019 | reklama | redakcja | mapa serwisu | polityka prywatności | regulamin