Absolwent Roku Szkoły Artystycznej - zdobądź tytuł

- opublikowano: 12-09-2018

Zarząd Powiatu w Oławie na podstawie Uchwały Nr XXV/134/2008 Rady Powiatu w Oławie z dnia 8 października 2008 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Oławski, za szczególne osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe zmienionej Uchwałą Nr VII/54/2011 Rady Powiatu w Oławie z dnia 27 kwietnia 2011 r. informuje, że do dnia 18 września 2018 r. w Biurze Obsługi Interesanta Starostwa Powiatowego w Oławie można składać wnioski o przyznanie nagrody dla „Absolwenta Roku Szkoły Artystycznej”.

Druki wniosków dostępne są na stronie internetowej powiatu oławskiego www.starostwo.olawa.pl (patrz załączniki).
Załącznik nr 6
Załącznik nr 7

Przypominamy, że tytuł „Absolwenta Roku Szkoły Artystycznej” może być przyznany:

1) absolwentowi publicznej szkoły artystycznej - plastycznej lub muzycznej z pionem ogólnokształcącym (wzór wniosku – załącznik nr 6), który spełni następujące warunki:
a) jest mieszkańcem powiatu oławskiego;
b) otrzyma co najmniej bardzo dobrą ocenę z pracy dyplomowej (artystycznej);
c) uzyska średnią ocen z przedmiotów artystycznych, minimum 5,0;
d) otrzyma co najmniej dobrą ocenę z zachowania na świadectwie szkoły artystycznej,
e) jest laureatem konkursów w danej dziedzinie artystycznej na poziomie międzynarodowych bądź ogólnopolskich lub zajął I, II, III miejsce w konkursie na szczeblu wojewódzkim.

lub

2) uczniowi szkoły ponadgimnazjalnej prowadzonej przez Powiat Oławski, który jest jednocześnie uczniem szkoły artystycznej - załącznik nr 7, który spełni następujące warunki:
a) jest mieszkańcem powiatu oławskiego;
b) na świadectwie szkoły ponadgimnazjalnej uzyska ze wszystkich przedmiotów średnią co najmniej 4,0;
c) otrzyma co najmniej dobrą ocenę z zachowania na świadectwie szkoły ponadgimnazjalnej;
d) uzyskał średnią ocen z przedmiotów artystycznych, minimum 5;
e) jest laureatem konkursów w danej dziedzinie artystycznej na poziomie międzynarodowych bądź ogólnopolskich lub zajął I, II, III miejsce w konkursie na szczeblu wojewódzkim.

Tytuł „Absolwenta Roku Szkoły Artystycznej” oraz nagroda zostanie przyznana tylko jednej osobie.dodaj
komentarz
komentarz z NICKiem
zarejestruj
swój NICK


Polub OSI

Waszym zdaniem (komentarzy: 0. )


najnowsze tematy:
komentowane
Oławski Serwis Informacyjny - pierwszy oławski portal: Oława, Jelcz Laskowice, Domaniów | OSI odtłuszczone ;) OSI i "ciasteczka"
UAD.PL | OSI - OLAWA.INFO 2004 - 2019 | reklama | redakcja | mapa serwisu | polityka prywatności | regulamin