Pod naszym patronatem: XII Bieg Koguta | III Termathlon w Termach Jakuba | Wygraj książkę dla Czytelnika OSI
reklamaElektroniczny system usprawni pracę Wydziału Komunikacji

- opublikowano: 17-08-2018

Dla klientów Wydziału Komunikacji w oławskim starostwie został uruchomiony elektroniczny system kolejkowy z możliwością rezerwacji internetowej. Tą metodą można już załatwiać sprawy w wydziale, w obszarze rejestracji pojazdów i prawa jazdy. Wdrożenie systemu ma poprawić jakość obsługi mieszkańców i uporządkować kolejkę osób oczekujących na realizację sprawy.

Zadaniem systemu jest ustalenie kolejności obsługi każdego klienta w wybranej grupie spraw, a następnie zaproszenie go do odpowiedniego pokoju i stanowiska poprzez wyświetlenie numeru i nadanie komunikatu głosowego.

System kolejkowy funkcjonuje według następujących zasad:
1) Wchodząc do poczekalni wydziału klienci zobowiązani są pobrać bilet naciskając na urządzeniu drukującym przycisk odpowiadający wybranej grupie spraw: A, B, C.
2) Jedna sprawa przypisana jest do jednego biletu, przy załatwianiu większej ilości spraw należy pobrać odpowiednią ilość biletów.
3) Celem zagwarantowania załatwienia sprawy system kolejkowy będzie zamykany w momencie wyczerpania puli biletów przeznaczonej na dany dzień.
4) W przypadku pobrania błędnego biletu należy zgłosić się do pokoju 207 lub 212.

Wymienione grupy spraw obejmują poniższe zakresy:
A – Rejestracja pojazdów (stanowiska od 1 do 5 w pok. 214)
B – Odbiór dowodów rejestracyjnych (stanowisko 6 i 7 w pok. 216)
C – Prawa jazdy, ośrodki szkolenia kierowców (stanowisko 8 pok. 208)
R – Odbiór biletu zarezerwowanego przez Internet

W systemie zainstalowanym w Wydziale Komunikacji istnieje możliwość rezerwacji kolejki poprzez internet na stronie: www.kolejka.starostwo.olawa.pl

Rejestracja internetowa odbywa się na pełne godziny i można jej dokonywać z tygodniowym wyprzedzeniem.

Grupy spraw obejmują:

A – Rejestrację pojazdów (stanowiska od 1 do 5 w pok. 214)
- rejestracja pojazdów;
- wymiana dowodu ze względu na brak miejsca na odnotowanie badań technicznych;
- wydanie wtórników dowodów rejestracyjnych i kart pojazdu;
- czasowa rejestracja pojazdu;
- kierowanie na wykonanie tabliczki znamionowej zastępczej.

B – Odbiór dowodów rejestracyjnych (stanowisko 6 i 7 w pok. 216)
- odbiór stałych dowodów rejestracyjnych;
- wyrejestrowanie pojazdu;
- zgłoszenie zbycie pojazdu;
- wtórnik tablic rejestracyjnych;
- wydanie dodatkowej tablicy rejestracyjnej;
- utrata lub zniszczenia nalepki kontrolnej na szybę;
- utrata lub zniszczenie znaków legalizacyjnych;
- dokonanie adnotacji w dowodzie rejestracyjnym (GAZ / HAK / VAT / TAXI / L);
- dopisanie/wykreślnie współwłaściciela.

C – Prawa jazdy, ośrodki szkolenia kierowców (stanowisko 8 pok. 208)
- wydanie i wymiana prawa jazdy;
- wydanie Profilu Kandydata na Kierowcę (PKK);
- wydanie międzynarodowego prawo jazdy;
- zezwolenia na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi;
- wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów;
- dokonanie wpisu lub zmiany wpisu osoby do ewidencji instruktorów/wykładowców;

Największą pozycją kosztową przyjętą do budżetu na bieżący 2018 r. dla Wydziału Komunikacji (28 tys. zł), był zakup i instalacja systemu kolejkowego, w celu optymalnego usprawnienia poziomu obsługi klientów. Uzasadnienie tego rozwiązania wynikało z ciągłych dążeń i poszukiwań udoskonalenia systemu obecnie stosowanego. Zwracali na to uwagę i oczekiwali takich rozwiązań klienci urzędu, co wynika m. in. z treści składanych ankiet i wniosków.

- Zainstalowany system funkcjonuje prawidłowo i choć to zbyt krótki okres na ocenę wdrożenia, to należy zauważyć, iż zaistniało wiele pozytywnych korzyści zarówno po stronie klienta jak i urzędu – mówi starosta Zdzisław Brezdeń. - Zbieramy doświadczenia, wsłuchujemy się w uwagi i propozycje klientów, aby przyjąć i ustalić najbardziej optymalne rozwiązanie. Wyrażamy nadzieję, iż jest to kolejny krok w kierunku doskonalenia i podnoszenia poziomu jakości obsługi naszych klientów.

Korzyści z wprowadzenia elektronicznego systemu kolejkowego w Wydziale Komunikacji w oławskim starostwie są dwustronne.

- Ponieważ tego typu systemy kolejkowe dostarczają szeregu informacji statystycznych pozwalających na lepsze wykorzystanie czasu i potencjału pracowników, sprawiają tym samym, że zadowolony jest zarówno Klient Wydziału Komunikacji, jak również pracownicy urzędu – podsumowuje starosta Zdzisław Brezdeń. - Podstawowe korzyści wynikające z zastosowanego systemu kolejkowych to przede wszystkim lepsze zarządzanie czasem pracy, optymalizacja ilości personelu, kontrola nad jakością pracy i wydajnością pracowników.

źródło: Starostwo Powiatowe

dodaj
komentarz
komentarz z NICKiem
zarejestruj
swój NICK


Polub OSI

Waszym zdaniem (komentarzy: 0. )

OSI - OLAWA.INFO - Elektroniczny system usprawni pracę Wydziału Komunikacji

najnowsze tematy:
komentowane
reklama
Oławski Serwis Informacyjny - pierwszy oławski portal: Oława, Jelcz Laskowice, Domaniów | redakcja | reklama | OSI odtłuszczone ;) OSI i "ciasteczka"
UAD.PL | OSI - OLAWA.INFO 2004 - 2019 | reklama | redakcja | mapa serwisu | polityka prywatności | regulamin