Pod naszym patronatem: Wygraj książkę dla Czytelnika OSI
reklamaSzkoła XXI wieku – specjalistyczny sprzęt szkół w Domaniow

- opublikowano: 10-06-2018

W dniu 25.08.2017 r. Gmina Domaniów podpisała umowę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego o dofinansowanie projektu „Szkoła XXI wieku - wyposażenie w nowoczesny i specjalistyczny sprzęt szkół w Domaniowie i Wierzbnie” Osi Priorytetowej nr 7 „Infrastruktura edukacyjna Działanie nr 7.1 „Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną”- konkursy horyzontalne” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Całkowita planowana wartość projektu wynosi 233.728,32 zł., w tym dofinansowanie w kwocie 198.669,07 zł (85% wydatków), wkład własny w kwocie 35.059,25 zł.

Projekt zakłada rozwój kompetencji uczniów oraz poprawę wyników nauczania w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Domaniowie oraz Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Wierzbnie.

Planowany okres realizacji projektu: 04.04.2016 r. – 31.12.2017 r. - przedłużony do 31.05.2018 r.

Celem projektu jest poprawa jakości i efektywności kształcenia poprzez zakup nowoczesnych pomocy dydaktycznych, osiągnięte dzięki kwalifikacjom i kompe- tencjom nauczycieli prowadzących zajęcia. W kontekście zwiększenia efektywności samego procesu kształcenia z obszaru nauk przyrodniczych niezmiernie istotne jest, aby wiedza przekazywana była w sposób przystępny, ciekawy i atrakcyjny dla uczniów tj. z wykorzystaniem najnowszego sprzętu i technologii, zaś prowadzone zajęcia dawały możliwość uczenia się poprzez praktykę. W dydaktyce nauk przyrodniczych współcześnie dominuje pogląd o konieczności maksymalnego zbliżenia procesu kształcenia do pracy badawczej. Właśnie takie formy kształcenia są jednocześnie atrakcyjne dla ucznia, jak i sprzyjają podnoszeniu wyników nauczania.

W ramach projektu dla Szkoły Podstawowej w Domaniowie zakupiono:
- do pracowni komputerowej sprzęt TIK ( 15 zestawów komputerów stacjonarnych, 23 laptopy, wizualizer, tablicę interaktywną oraz urządzenie wielofunkcyjne)
- do pracowni chemicznej stoliki dwuosobowe 14 szt, krzesełka 28 szt, dygestorium, szafę na odczynniki, specjalistyczny stół demonstracyjny, projektor multimedialny, ekran do demonstracji, wizualizer, laptop dla nauczyciela szkło i narzędzia laboratoryjne oraz wiele innych pomocy niezbędnych do realizacji programu nauczania (łącznie 54 pozycje.)

dla Szkoły Podstawowej w Wierzbnie:
- do pracowni przyrodniczej mikroskopy, teleskop, szkło i narzędzia laboratoryjne, laptop dla nauczyciela, rzutnik, ekran do rzutnika, fantom, szkielet człowieka, odczynniki chemiczne, mapy ścienne, globusy, przewodniki (łącznie 133 pozycje)
- do pracowni matematycznej meble, stolik pod rzutnik, laptop dla nauczyciela, wizualizer, projektor multimedialny, ekran do projektora (łącznie 18 pozycji).

Do obydwu szkół zakupiono również, pomoce do prowadzenia zajęć z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych, które są niezbędne do realizacji zajęć rewalidacyjnych, logopedycznych oraz korekcyjno – kompensacyjnych. Zajęcia prowadzone z wykorzystaniem pomocy pomogą przezwyciężyć trudności komunikacyjne, ułatwią nabywanie kompetencji społecznych i wspomogą koncentrację uwagi oraz terapię logopedyczną.

Zakupiony sprzęt oraz pomoce dydaktyczne zdecydowanie podniosą atrakcyjność i poziom nauczania, co będzie sprzyjało podniesieniu wyników nauczania na skalę regionu.

Realizacja projektu jest szansą na poprawę warunków nauczania w obu szkołach. Stanowi uzupełnienie działań podjętych przez szkoły przed jego rozpoczęciem.

źródło: Gmina Domaniów

dodaj
komentarz
komentarz z NICKiem
zarejestruj
swój NICK


Polub OSI

Waszym zdaniem (komentarzy: 0. )


najnowsze tematy:
komentowane
reklama
Oławski Serwis Informacyjny - pierwszy oławski portal: Oława, Jelcz Laskowice, Domaniów | redakcja | reklama | OSI odtłuszczone ;) OSI i "ciasteczka"
UAD.PL | OSI - OLAWA.INFO 2004 - 2019 | reklama | redakcja | mapa serwisu | polityka prywatności | regulamin