Pod naszym patronatem: Wygraj książkę dla Czytelnika OSI
reklamaPorządek majowej sesji Rady Miejskiej W Jelczu-Laskowicach

- opublikowano: 23-05-2018

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990r. – o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.) zwołuję XLVII S e s j ę Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach na dzień 25.05.2018 r., o godzinie 12.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy (pok. 11a), przy ul. W. Witosa 24.

Porządek obrad XLVII Sesji Rady Miejskiej:
1. Otwarcie i zatwierdzenie porządku obrad XLVII Sesji Rady Miejskiej.
2. Przyjęcie protokołu z obrad XLVI Sesji Rady Miejskiej.
3. Informacje i komunikaty Przewodniczącej.
4. Informacja Burmistrza o działaniach podejmowanych pomiędzy sesjami Rady Miejskiej.
5. Sprawy samorządowe.
6. Interpelacje i zapytania.
7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Laskowice, gm. Jelcz-Laskowice – „MPZP Witosa-Treski”.
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wezwania z dnia 19 kwietnia 2018 r. do usunięcia naruszenia prawa przez uchwałę Nr XX.121.2012 Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 27 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia zmiany MPZP dla terenu położonego w Miłoszycach, zatwierdzonego Uchwałą Nr XXXVI/305/2001 Rady Miejskiej z dnia 1.06.2001 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie nadania imienia Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 w Jelczu-Laskowicach.
10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Jelcz-Laskowice.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXIV.195.2016 Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 30.09.2016 r. w sprawie centrum usług wspólnych dla jednostek organizacyjnych Gminy Jelcz-Laskowice.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta i gminy na 2018 rok.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice na lata 2017-2022.
14. Informacja dotycząca przygotowania wypoczynku letniego dzieci i młodzieży oraz obiektów rekreacyjno-sportowych do sezonu letniego w roku 2018.
15. Wolne wnioski.
16. Komunikaty organów Gminy.
17. Zakończenie obrad XLVII Sesji Rady Miejskiej.


Przewodnicząca Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach
Beata Bejda

dodaj
komentarz
komentarz z NICKiem
zarejestruj
swój NICK


Polub OSI

Waszym zdaniem (komentarzy: 0. )


najnowsze tematy:
komentowane
reklama
Oławski Serwis Informacyjny - pierwszy oławski portal: Oława, Jelcz Laskowice, Domaniów | redakcja | reklama | OSI odtłuszczone ;) OSI i "ciasteczka"
UAD.PL | OSI - OLAWA.INFO 2004 - 2019 | reklama | redakcja | mapa serwisu | polityka prywatności | regulamin