Pod naszym patronatem: Hideout 2019 | Season Start w Jelcz-Laskowicach
reklamaPorządek kwietniowej sesji Rady Powiatu

- opublikowano: 19-04-2018

Przewodniczący Rady zaprasza mieszkańców Powiatu Oławskiego do udziału w sesji Rady Powiatu, która odbędzie się 25.04.2018 r. o godz. 1300 w sali posiedzeń Rady Powiatu, Starostwa Powiatowego w Oławie, przy ul. 3 Maja 1 /budynek A, parter, sala nr 1/.

Porządek obrad:
I. Informacja na temat porządku obrad.
II. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Powiatu w Oławie z 28 marca br.
III. Informacja Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Oławie z działalności za rok 2017.
IV. Informacja Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Oławie dotycząca sytuacji finansowej i udzielanych świadczeń medycznych za 2017 rok.
V. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie od poprzedniej Sesji.
VI. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał:

a.i.1) w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Oławskiego na rok 2018,
a.i.2) zmieniająca uchwałę Nr XLIII/237/2018 Rady Powiatu w Oławie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze, rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli, dla których plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, dla których nie ustalono obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych,
a.i.3) w sprawie wyłączenia z Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-Socjoterapeutycznych w Oławie Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 3 wchodzącej w skład Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Oławie oraz jej likwidacji,
a.i.4) w sprawie wyłączenia z Zespołu Szkół im. Jana Kasprowicza w Jelczu-Laskowicach Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych oraz jego likwidacji,
a.i.5) zmieniająca uchwałę w sprawie założenia Zespołu Szkół im. Jana Kasprowicza w Jelczu-Laskowicach,
a.i.6) w sprawie zasad reprezentacji Powiatu Oławskiego w Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego.

VII. Interpelacje, zapytania, wnioski i oświadczenia radnych.

Przewodniczący Rady Powiatu w Oławie
/-/ Józef Hołyński

dodaj
komentarz
komentarz z NICKiem
zarejestruj
swój NICK


Polub OSI

Waszym zdaniem (komentarzy: 0. )


najnowsze tematy:
komentowane
reklama
Oławski Serwis Informacyjny - pierwszy oławski portal: Oława, Jelcz Laskowice, Domaniów | redakcja | reklama | OSI odtłuszczone ;) OSI i "ciasteczka"
UAD.PL | OSI - OLAWA.INFO 2004 - 2019 | reklama | redakcja | mapa serwisu | polityka prywatności | regulamin