Pod naszym patronatem: Hideout 2019 | Season Start w Jelcz-Laskowicach | II Powiatowa Gala Talentów - ART-TALENT 2019 | Dni Jelcza-Laskowic 2019
reklamaPorządek marcowej sesji Rady Miejskiej Oławy

- opublikowano: 19-03-2018

ZAWIADOMIENIE o zwołaniu SESJI RADY MIEJSKIEJ W OŁAWIE w dniu 29 marca 2018 r. o godz. 13.00 Oława, Rynek - Ratusz - sala konferencyjna I p.

* * *

Zapraszam mieszkańców do udziału w sesji.

PROPONOWANY PORZĄDEK SESJI RADY MIEJSKIEJ W OŁAWIE w dniu 29.03.2018 r. godz. 13.00

I. Informacja na temat porządku sesji.
II. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej w Oławie.
III. Informacja o działalności Burmistrza Miasta Oława w okresie między sesjami.
IV. Informacja o stanie bezpieczeństwa publicznego w mieście Oława.
V. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

1/ ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, specjalności i form kształcenia objętych dofinansowaniem w 2018 r,
2/ zmiany Uchwały Nr XV/122/07 Rady Miejskiej w Oławie z dnia 29 listopada 2007 roku w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek w realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze, oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć szkolnych nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz pedagogów, psychologów, doradców zawodowych,
3/ podziału Gminy Miasto Oława na okręgi wyborcze, ustalenie ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu,
4/ podziału Gminy Miasto Oława na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych,
5/ wyrażenia zgody na wykorzystanie herbu miasta Oława przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej PKS S.A w Oławie, 6/ przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Oława na 2018 rok,
VI. Informacje i komunikaty przewodniczącej Rady Miejskiej w Oławie.
VII. Wolne wnioski.
VIII. Interpelacje i zapytania.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Oławie
/-/ Magdalena Ziółkowska

dodaj
komentarz
komentarz z NICKiem
zarejestruj
swój NICK


Polub OSI

Waszym zdaniem (komentarzy: 0. )


najnowsze tematy:
komentowane
reklama
Oławski Serwis Informacyjny - pierwszy oławski portal: Oława, Jelcz Laskowice, Domaniów | redakcja | reklama | OSI odtłuszczone ;) OSI i "ciasteczka"
UAD.PL | OSI - OLAWA.INFO 2004 - 2019 | reklama | redakcja | mapa serwisu | polityka prywatności | regulamin