Pod naszym patronatem: XI Toyota Zimowy Maraton Na Raty | Termathlon Na Raty
reklamaPorządek lutowej sesji Rady Powiatu

- opublikowano: 22-02-2018

Przewodniczący Rady zaprasza mieszkańców Powiatu Oławskiego do udziału w sesji Rady Powiatu, która odbędzie się 28.02.2018 r. o godz. 13:00 w sali posiedzeń Rady Powiatu, Starostwa Powiatowego w Oławie, przy ul. 3 Maja 1 /budynek A, parter, sala nr 1/.

Porządek obrad:
I. Informacja na temat porządku obrad.
II. Przyjęcie protokołów z sesji Rady Powiatu w Oławie z dnia 31 stycznia oraz 8 lutego br.
III. Informacja Komendanta Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Oławie o stanie bezpieczeństwa pożarowego na terenie Powiatu Oławskiego w 2017 r.
IV. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie od poprzedniej Sesji.
V. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał:
1) w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Oławskiego na rok 2018,
2) zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oławskiego,
3) w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Powiatu Oławskiego instrumentem płatniczym,
4) zmieniająca uchwałę Nr XXXIX/212/2017 Rady Powiatu w Oławie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz placówek niepublicznych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania,
5) w sprawie pozbawienia części drogi 1571D położonej na terenie Miasta Oława kategorii drogi powiatowej,
6) w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przeznaczonych na realizację tych zadań w 2018 roku,
7) w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu w Oławie.
VI. Interpelacje, zapytania, wnioski i oświadczenia radnych.

Przewodniczący Rady Powiatu w Oławie
/-/ Józef Hołyński

dodaj
komentarz
komentarz z NICKiem
zarejestruj
swój NICK


Polub OSI

Waszym zdaniem (komentarzy: 0. )


najnowsze tematy:
komentowane
reklama
Oławski Serwis Informacyjny - pierwszy oławski portal: Oława, Jelcz Laskowice, Domaniów | redakcja | reklama | OSI odtłuszczone ;) OSI i "ciasteczka"
UAD.PL | OSI - OLAWA.INFO 2004 - 2018 | reklama | redakcja | mapa serwisu | polityka prywatności | regulamin