Pod naszym patronatem: XI Toyota Zimowy Maraton Na Raty | Termathlon Na Raty
reklamaPorządek lutowej sesji Rady Miejskiej Jelcza-Laskowic

- opublikowano: 19-02-2018

Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w obradach XLIV Sesji Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach, które odbędą się 23.02.2018 r., o godzinie 12.00, w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy (pok. 11a), przy ul. Witosa 24.

Porządek obrad XLIV Sesji Rady Miejskiej:
1. Otwarcie i zatwierdzenie porządku obrad XLIV Sesji Rady Miejskiej.
2. Przyjęcie protokołu z obrad XLIII Sesji Rady Miejskiej.
3. Informacje i komunikaty Przewodniczącej.
4. Informacja Burmistrza o działaniach podejmowanych pomiędzy sesjami Rady Miejskiej.
5. Sprawy samorządowe.
6. Interpelacje i zapytania.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta i gminy na 2018 rok. 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej dla rodzinnych ogrodów działkowych z budżetu Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Sołeckich Strategii Rozwoju wsi Miłoszyce, Chwałowice, Wójcice”.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLIII.326.2018 Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 26.01.2018 r. w sprawie przyjęcia lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół podstawowych Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice.
11. Informacja o stanie bezpieczeństwa publicznego w gminie Jelcz-Laskowice.
12. Informacja na temat funkcjonowania gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.
13. Wolne wnioski.
14. Komunikaty organów Gminy.
15. Zakończenie obrad XLIV Sesji Rady Miejskiej.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Jelczu-Laskowicach
Beata Bejda

dodaj
komentarz
komentarz z NICKiem
zarejestruj
swój NICK


Polub OSI

Waszym zdaniem (komentarzy: 0. )


najnowsze tematy:
komentowane
reklama
Oławski Serwis Informacyjny - pierwszy oławski portal: Oława, Jelcz Laskowice, Domaniów | redakcja | reklama | OSI odtłuszczone ;) OSI i "ciasteczka"
UAD.PL | OSI - OLAWA.INFO 2004 - 2018 | reklama | redakcja | mapa serwisu | polityka prywatności | regulamin