Pod naszym patronatem: Hideout 2019 | Season Start w Jelcz-Laskowicach | VI Nocny Maraton Pływacki Termy Jakuba
reklama



Strażnicy wyróżnieni

- opublikowano: 18-01-2018

Podczas spotkania, które odbyło się 17 stycznia w sali plenarnej oławskiego starostwa, podsumowano działalność Społecznej Straży Rybackiej. Zebranie było okazją do wręczenia nagród za zasługi dla wędkarstwa.

Zebranych gości przywitała wicestarosta Bożena Worek. Następnie głos zabrał komendant powiatowy SSR Janusz Romańczukiewicz, który przedstawił sprawozdanie z działalności powiatowej jednostki w roku 2017.

Kolejnym punktem spotkania było wręczenie nagród dla wyróżniających się członków powiatowej jednostki. Uhonorowani zostali: Emil i Małgorzata Cybulscy, Krzysztof Wierzba, Jarosław Szmigiel, Daniel Sypień, Kamil Mrówczyński - za zaangażowanie i wyniki pracy. W grupie nagrodzonych był także Janusz Romańczukiewicz, który od 15 lat kieruje oławską jednostką.

Podziękowania skierowano również do przedstawicieli służb powiatowych. Komendant SSR Janusz Romańczukiewicz dziękował za dotychczasową pomoc w zwalczaniu kłusownictwa m.in.: oławskim policjantom oraz strażnikom miejskim, gminnym i leśnym.

Spotkanie było również okazją do specjalnego wyróżnienia jednego członka SSR. Przedstawiciel Okręgu Wrocławskiego PZW wręczył Kamilowi Mrówczyńskiemu złotą odznakę "Zasłużony Strażnik Społecznej Straży Rybackiej".

Efekty pracy Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Oławskiego

Oławscy strażnicy przeprowadzili 166 kontroli, z czego grupa jelczańsko-laskowicka 52 a zespół oławski 114. W trakcie patrolowania wód stwierdzono 216 przypadków popełnienia wykroczeń, w wyniku których nałożono 140 mandatów. 24 sprawy przekazano do Państwowej Straży Rybackiej i Policji celem sporządzenia wniosków do sądów rejonowych. Strażnicy spędzili w terenie ponad 654 godziny, w tym 63 w porze nocnej. W tym okresie sprawdzili 2070 osób. Oławscy członkowie SSR ściśle współpracowali z policjantami, Państwową Strażą Rybacką, Strażą Miejską, Strażą Gminną, i Strażą Leśną, przeprowadzając wspólnie 107 kontroli.

Społeczna Straż Rybacka Powiatu Oławskiego została powołana w 1999 roku uchwałą Rady Powiatu. Przedmiotem jej działalności jest współdziałanie z Państwową Strażą Rybacką w zakresie kontroli przestrzegania przepisów o rybactwie śródlądowym. Do głównych zadań strażników należy kontrola dokumentów uprawniających do połowu, przestrzegania okresów i wymiarów ochronnych ryb oraz egzekwowanie prawa związanego z ta dziedziną. Działalność Społecznej Straży Rybackiej znacząco przyczynia się do ograniczania wykroczeń i przestępstw nad wodą, zmniejszając problem kłusownictwa w powiecie oławskim.

źródło: Starostwo Powiatowe

dodaj
komentarz
komentarz z NICKiem
zarejestruj
swój NICK


Polub OSI





Waszym zdaniem (komentarzy: 0. )

OSI - OLAWA.INFO - Strażnicy wyróżnieni

najnowsze tematy:




komentowane




reklama
Oławski Serwis Informacyjny - pierwszy oławski portal: Oława, Jelcz Laskowice, Domaniów | redakcja | reklama | OSI odtłuszczone ;) OSI i "ciasteczka"
UAD.PL | OSI - OLAWA.INFO 2004 - 2019 | reklama | redakcja | mapa serwisu | polityka prywatności | regulamin