Informator: Wybory Samorządowe 2018 Konkurs: Książka dla Czytelnika OSI
reklamaPorządek październikowej sesji Rady Powiatu

- opublikowano: 19-10-2017

Przewodniczący Rady zaprasza mieszkańców Powiatu Oławskiego do udziału w sesji Rady Powiatu, która odbędzie się 25.10.2017 r. o godz. 13:00 w sali posiedzeń Rady Powiatu, Starostwa Powiatowego w Oławie, przy ul. 3 Maja 1 /budynek A, parter, sala nr 1/.

Porządek obrad:
I. Informacja na temat porządku obrad.
II. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Powiatu w Oławie z 27 września br.
III. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie od poprzedniej Sesji.
IV. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał:

1/ w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Oławskiego na rok 2017,
2/ w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Gminy Miasto Oława,
3/ w sprawie ustalenia na rok 2018 wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu,
4/ w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Oławie przeprowadzenia kontroli w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w Oławie,
5/ w sprawie Programu współpracy Powiatu Oławskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018,
6/ stwierdzającej przekształcenie dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 1 w Oławie oraz włączenie Gimnazjum Specjalnego Nr 1 w Oławie do Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 1 w Oławie,
7/ stwierdzającej przekształcenie Gimnazjum Specjalnego Nr 2 w Oławie wchodzącego w skład Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Oławie w ośmioletnią Szkolę Podstawową Specjalną Nr 2 w Oławie wchodzącą w skład Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Oławie,
8/ stwierdzającej przekształcenie Gimnazjum Specjalnego Nr 3 w Oławie wchodzącego w skład Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Oławie w ośmioletnią Szkolę Podstawową Specjalną Nr 3 w Oławie wchodzącą w skład Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Oławie,
9/ stwierdzającej przekształcenie z mocy prawa zasadniczych szkół zawodowych prowadzonych przez Powiat Oławski w branżowe szkoły I stopnia,
10/ stwierdzającej przekształcenie z mocy prawa Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do pracy w Oławie w trzyletnią Szkołę Przysposabiającą do Pracy w Oławie, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. D ustawy – Prawo Oświatowe.

V. Informacje w sprawie oświadczeń majątkowych radnych Rady Powiatu w Oławie, członków Zarządu Powiatu, Sekretarza Powiatu, skarbnika Powiatu, kierowników jednostek organizacyjnych powiatu oławskiego oraz osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Starosty, według stanu na dzień 31 grudnia 2016 r., przedstawione przez Przewodniczącego Rady Powiatu w Oławie oraz Starostę Oławskiego.
VI. Interpelacje, zapytania, wnioski i oświadczenia radnych.

Przewodniczący Rady Powiatu w Oławie
/-/ Józef Hołyński

dodaj
komentarz
komentarz z NICKiem
zarejestruj
swój NICK


Polub OSI

Waszym zdaniem (komentarzy: 0. )


najnowsze tematy:
komentowane
reklama
Oławski Serwis Informacyjny - pierwszy oławski portal: Oława, Jelcz Laskowice, Domaniów | redakcja | reklama | OSI odtłuszczone ;) OSI i "ciasteczka"
UAD.PL | OSI - OLAWA.INFO 2004 - 2018 | reklama | redakcja | mapa serwisu | polityka prywatności | regulamin