Oława - OSI - OLAWA.INFO - Wyprawka szkolna 2017/2018.
Pod naszym patronatem: V Międzynarodowy Festiwal Organowy | Karawana Teatralna 2018 | II Termathlon Essity | XI Bieg Koguta | III Oławski Bieg Kolorów | Dożynki gminy Jelcz-Laskowice
reklamaWyprawka szkolna 2017/2018

- opublikowano: 22-08-2017

Zarządzenie Nr 102/0050/2017 Burmistrza Miasta Oława z dnia 7 sierpnia 2017 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2017 r. - „Wyprawka szkolna”.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) w związku z § 4 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz. U. z 2017 poz. 1457). zarządzam, co następuje:

§ 1
Wnioski o przyznanie pomocy finansowej w formie dofinansowania zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2017 r. - „Wyprawka szkolna” należy składać do 15 września 2017 r. do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2017/2018.

§ 2
Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom szkół z terenu Gminy Miasto Oława.

§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Oława
/-/ Tomasz Frischmann

INFORMACJA DLA SKŁADAJĄCYCH WNIOSEK O DOFINANSOWANIE W RAMACH „WYPRAWKI SZKOLNEJ” W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

Wniosek należy złożyć w terminie do 15 września 2017 r. do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2017/2018, po uprzednim zapoznaniu się z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1457) oraz Zarządzeniem Nr 102/0050/2017 Burmistrza Miasta Oława z dnia 7 sierpnia 2017 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2017 r. - „Wyprawka szkolna”.

Załączniki do wniosku:

1) kserokopia orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno – pedagogiczną.
Zasady rozliczenia

1) zwrot rodzicom (prawnym opiekunom, rodzicom zastępczym) kosztów zakupu podręczników następować będzie po przedłożeniu dowodu zakupu, np. faktury VAT lub rachunku wystawionego na ucznia, rodzica lub opiekuna prawnego.

Informację w zakresie szczegółowych zasad składania wniosków i refundowania wydatków należy pozyskać w szkole, w której uczeń będzie objęty pomocą w ramach programu „Wyprawka szkolna 2017”.

wniosek do pobrania

źródło: UM Oława

dodaj
komentarz
komentarz z NICKiem
zarejestruj
swój NICK


Polub OSI

Waszym zdaniem (komentarzy: 0. )

OSI - OLAWA.INFO - Wyprawka szkolna 2017/2018

najnowsze tematy:
komentowane
reklama
Oławski Serwis Informacyjny - pierwszy oławski portal: Oława, Jelcz Laskowice, Domaniów | redakcja | reklama | OSI odtłuszczone ;) OSI i "ciasteczka"
UAD.PL | OSI - OLAWA.INFO 2004 - 2018 | reklama | redakcja | mapa serwisu | polityka prywatności | regulamin