Pod naszym patronatem: II Termathlon Essity | LG HIRO Quersus Wakacyjne SUPER GAME e-sport
reklamaPorządek majowej sesji Rady Miejskiej w Oławie

- opublikowano: 15-05-2017

ZAWIADOMIENIE o zwołaniu SESJI RADY MIEJSKIEJ W OŁAWIE w dniu 25.05.2017 r. o godz. 12.00, Oława, Rynek - Ratusz - sala konferencyjna I p.

* * *

Zapraszam mieszkańców do udziału w sesji.

PROPONOWANY PORZĄDEK SESJI RADY MIEJSKIEJ W OŁAWIE w dniu 25 maja 2017 r. godz. 12.00

I. Informacja na temat porządku sesji.
II. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej w Oławie.
III. Informacja o działalności Burmistrza w okresie między sesjami.
IV. Wykonanie budżetu gminy za 2016 rok:
1/ sprawozdanie Burmistrza Miasta na temat wykonania budżetu gminy za 2016 r.
2/ odczytanie opinii RIO na temat sprawozdania Burmistrza Miasta.
3/ sprawozdanie Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu gminy za 2016 r.
4/ odczytanie opinii RIO na temat sprawozdania Komisji Rewizyjnej.
5/ dyskusja.
6/ podjęcie uchwał w sprawie:
a/ rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2016 rok.
b/ udzielenia Burmistrzowi Miasta Oława absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok.

V. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
1/ nadania nazw ulicom w Oławie,
2/ sprzedaży w trybie bezprzetargowym garaży należących do gminnego zasobu nieruchomości.
VI. Informacje i komunikaty przewodniczącego Rady Miejskiej.
VII. Wolne wnioski.
VIII. Interpelacje i zapytania.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Oławie
/-/ Magdalena Ziółkowska

dodaj
komentarz
komentarz z NICKiem
zarejestruj
swój NICK


Polub OSI

Waszym zdaniem (komentarzy: 2. )
17-05-2017 ~ OLA ( gość OSI) zgłoś naruszenie
1. Czy ktoś z opozycji (Jeśli taka istnieje) mógłby zadać Panu Burmistrzowi pytanie "kto decyduje o przyjęciu dziecka do szkoły i przedszkola na terenie Miasta Oława?


2. Czy są czynione naciski na dyrektorów szkół ze strony UM w kwestii prowadzonego naboru?

3. Dlaczego rodzic, którego dziecko nie zostało przyjęte do danej szkoły/przedszkola, nie otrzymuje tej decyzji na piśmie i nie jest pisemnie informowany o możliwości odwołania się od decyzji?

Moim zdaniem pisemna decyzja odmowna powinna być wsparta uzasadnieniem odmowy przyjęcia oraz powinna zawierać informację o możliwości odwołania się od podjętej decyzji.

Drodzy rodzice! Domagajcie się uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka na piśmie. Od każdej decyzji przysługuje prawo do odwołania się! Żyjemy w cywilizowanym (jeszcze) kraju i nie dajcie się wodzić za nos !! !


16-05-2017 ~ Ktośka ( gość OSI) zgłoś naruszenie
Proponuję dodać punkt: sterowanie przyjęciami do oławskich szkół podstawowych. Proponowane podpunkty

a) Co nas obchodzi, że jedno z Państwa dzieci chodzi do naszej szkoły?! Drugiego nie przyjmiemy!

b) Co nas obchodzi, że Państwa dziecko mieszka w rejonie naszej szkoły? Niech idzie do "gimnazjum". Przecież to niedaleko.

c) Wczoraj Państwa dziecko było na liście osób zakwalifikowanych do przyjęcia? Niestety od wczoraj potrzeby się zmieniły. Dziś jest nowa lista i niestety dla Państwa dziecka miejsca nie ma.

Jak dobrze, że za rok są wybory...


najnowsze tematy:
komentowane
reklama
Oławski Serwis Informacyjny - pierwszy oławski portal: Oława, Jelcz Laskowice, Domaniów | redakcja | reklama | OSI odtłuszczone ;) OSI i "ciasteczka"
UAD.PL | OSI - OLAWA.INFO 2004 - 2018 | reklama | redakcja | mapa serwisu | polityka prywatności | regulamin