Likwidacja gimnazjów już w realizacji

- opublikowano: 28-01-2017

26 stycznia Rada Miejska Oławy podjęła uchwałę dostosowującą sieć publicznych szkół podstawowych, gimnazjów oraz publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego Ustawą – Prawo Oświatowe. Uchwała ustala plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Oława oraz określa granice ich obwodów od 1 września 2017 r do 31 sierpnia 2019 oraz od 2019 roku.

Z dniem 1 września 2017 roku dotychczasowe Gimnazjum nr 2 im. Orląt Lwowskich w Oławie przekształca się w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 3 w Oławie. Kształcenie w klasie pierwszej SP nr 3 rozpocznie się od 1 września 2017 roku. Uczniom, którzy ukończą klasę szóstą w SP nr 4 i 8, jako miejsce realizacji obowiązku szkolnego w klasach VII i VIII w latach szkolnych 2017/2018-2019/2020, wskazuje się SP nr 3 w Oławie przy ul. Lwowskiej 3.

Z dniem 1 września 2017 roku dotychczasowe Gimnazjum nr 1 im. Polskich Olimpijczyków w Oławie przekształca się w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 6 w Oławie przy ul. Sportowej 6. Kształcenie w klasie pierwszej SP nr 6 rozpoczyna się 1 września 2017 r. Uczniom, którzy ukończą klasę szóstą w Szkołach Podstawowych nr 1,2 i 5, jako miejsce realizacji obowiązku szkolnego w klasach VII-VIII w latach szkolnych 2017/2018-2019/2020 wskazuje się SP nr 6 w Oławie przy ul Sportowej 6.

Pełną strukturę klas I-VIII szkoły podstawowe nr 1,2,4,5 i 8 osiągną w roku szkolnym 2021-2022, a szkoły podstawowe nr 3 i 6 osiągną tę strukturę w roku szkolnym 2024-2025.

Zwiększy się również liczba oddziałów przedszkolnych.

Uchwała ta w takiej formie pozwoli na uniknięcie zmianowości w istniejących obecnie szkołach podstawowych ze względu na zwiększoną liczbę uczniów ze „starych” obwodów szkolnych, a jednocześnie zapewnienie porównywalnej liczebności uczniów w szkołach od 1 września 2017 r. poprzez wskazanie miejsca realizacji obowiązku szkolnego absolwentom klas szóstych w latach 2017/2018 – 2019/2020 w byłych gimnazjach, Możliwa też będzie stopniowa wymiana pracowników pedagogicznych pomiędzy obecnymi szkołami podstawowymi a gimnazjami – rozciągnięta w czasie – stwarzająca nauczycielom możliwości uzupełnienia lub zdobycia nowych kwalifikacji, zapewniających im zatrudnienie (w ten sposób uniknięcie przez gminę dodatkowych kosztów związanych z koniecznością wypłaty świadczeń z tytułu stanu nieczynnego, bądź 6 – miesięcznych odpraw dla zwalnianych nauczycieli.Plan sieci publicznych szkół podstawowych w okresie przejściowym od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r.

Nazwa szkoły Stan organizacyjny (oddziały) Adres szkoły Obwód szkoły
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Bolesława Chrobrego w Oławie I-VI ul. Żołnierzy Armii Krajowej 21 55-200 Oława ul.11 Listopada; ul. 1 Maja (1-31b – numery nieparzyste oraz 2-12 – numery parzyste); ul. 3 Maja 3a, 3b, 3c, 5; ul. Browarniana; ul. Brzeska; ul. Głowackiego; ul. św. M. M. Kolbe; ul. M. Kopernika; ul. Kościelna; ul. T. Kościuszki; ul. Krótka; ul. K. Miarki; ul. Pałacowa; pl. Marszałka J. Piłsudskiego; ul. św. Rocha; Rynek; ul. Rzeźnicza; ul. H. Sienkiewicza; Skwer św. Jana Pawła II; Skwer św. Rocha; pl. Starozamkowy; ul. Wrocławska; pl. Zamkowy 2-8 (numeracja ciągła) 23 - 27 b (numeracja ciągła); ul. Żołnierza Polskiego; ul. Żołnierzy Armii Krajowej
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jakuba Sobieskiego w Oławie I- VI ul. Rybacka 6a 55-200 Oława ul. 3 Maja (8a-18e – numery parzyste); ul. Bażantowa; ul. B. Chrobrego (11-83 – numery nieparzyste); ul. Borsucza; ul. Brzozowa; ul. Dzierżonia; ul. ks. Prałata Jana Janowskiego; ul. Jelenia; ul. Kasztanowa; ul. Krucza; ul. Lisia; ul. Magazynowa; ul. Miodowa; ul. Młyńska; ul. Nadbrzeżna; ul. Na Grobli; ul. Niedźwiedzia; ul. Nowa; ul. Odrzańska; ul. Oleśnicka; ul. Orla; ul. Portowa; ul. Rybacka (1-26); ul. Słowicza; ul. Sokola; ul. Wierzbowa; ul. Wilcza; ul. Zajęcza; ul. Zielna; ul. Zwierzyniecka; ul. Zwierzyniec Duży; ul. Żurawia
Szkoła Podstawowa nr 3 w Oławie z klasami gimnazjalnymi A. I,VII – szkoła podstawowa II, III – gimnazjum (01.09.2017 – 31.08.2018) B. I, II, VII, VIII – szkoła podstawowa III – gimnazjum (01.09.2018 – 31.08.2019) ul. Lwowska 3 55-200 Oława Obwód dla uczniów klas I i następnie kontynuujących naukę w tej szkole:

ul. A. Asnyka; ul. K. K. Baczyńskiego; ul. J. Brzechwy; ul. Cegielniana; ul. T. Gajcego; ul. K. I. Gałczyńskiego; ul. Gen. S. Grota-Roweckiego; ul. J. Iwaszkiewicza od 80

do końca ulicy (numeracja parzysta), od 81 do końca ulicy (numery nieparzyste); ul. J. Kochanowskiego; ul. H. Kołłątaja; ul. J. Korczaka; ul. Z. Krasińskiego; ul. ks. F. Kutrowskiego

od nr 19 do końca ulicy (numery nieparzyste), od nr 48 do końca ulicy (numery parzyste); ul. J. Lechonia; ul. S. Lema; ul. B. Leśmiana; ul. Lipowa (17, 19, 19a,19b, od nr 21 do końca ulicy (numeracja ciągła); ul. Lwowska; ul. Łagodna; ul. Łąkowa; ul. Malinowa; ul. A. Mickiewicza; ul. Miła; ul. Cz. Miłosza; ul. Z. Nałkowskiej; ul. C. K. Norwida; ul. Nowy Górnik; ul. Oleandry; ul. B. Prusa; ul. K. Przerwy-Tetmajera; ul. M. Reja; ul. M. Rodziewiczówny; ul. Rybacka (41,45); ul. Serdeczna;

ul. Siedlecka; ul. J. Słowackiego; ul. L. Staffa; ul. S. Staszica;

ul. Szkolna; ul. J. Tuwima; ul. ks. J. Twardowskiego;

ul. Warszawska; ul. Wiśniowa; ul. Zaciszna (całość numeracji parzystej, tj. od nr 2 do końca ulicy); ul. G. Zapolskiej

Obwód dla uczniów wygaszanego Gimnazjum nr 2:
ul. 11 Listopada, ul. W. Andersa, ul. A. Asnyka, ul. K. K. Baczyńskiego, ul. Braci Gierymskich, ul. W. Broniewskiego, ul. Browarniana, ul. Brylantowa, ul. Brzeska, ul. Bursztynowa, ul. Cegielniana, ul. J. Chełmońskiego, ul. F. Chopina, ul. T. Gajcego, ul. K. I. Gałczyńskiego, ul. B. Głowackiego, ul. S. Grota- Roweckiego, ul. J. Iwaszkiewicza, ul. J. Malczewskiego, ul. J. Kilińskiego, ul. J Kochanowskiego, ul. M. M. Kolbe, ul. H. Kołłątaja, ul. M. Kopernika, ul. J. Kossaka, ul. Kościelna, ul. T. Kościuszki, ul. Krótka, ul. J. Lechonia, ul. B. Leśmiana, ul. Lipowa, ul. Lwowska, ul. Łąkowa, ul. Małopolna, ul. J. Matejki, ul. K. Miarki, ul. A. Mickiewicza, ul. S. Moniuszki, ul. C. K Norwida, ul. Nowoosadnicza, ul. Okólna, ul. Oleandry, ul. Szafirowa, Osiedle Nowy Górnik, Osiedle Nowy Otok, ul. Osadnicza, ul. I. Paderewskiego, ul. Pałacowa, ul. Perłowa, ul. Piastów, ul. J. Piłsudskiego, ul. B. Prusa, ul. K. Przerwy – Tetmajera, ul. M. Reja, ul. H. Rodakowskiego, ul. Rubinowa, ul. Rynek, ul. Rzeźnicza, ul. Siedlecka, ul. H. Sienkiewicza, ul. J. Słowackiego, ul. L. Staffa, pl. Starozamkowy, ul. Strzelna, ul. J. Styki, ul. Szkolna, ul. Szmaragdowa, ul. K. Szymanowskiego, ul. Św. Rocha, ul. Turkusowa, ul. J. Tuwima, ul. Wałowa, ul. Warszawska, ul. Wiejska, ul. P. Własta, ul. Wrocławska, ul. L. Wyczółkowskiego, ul. S. Wyspiańskiego, ul. Zaciszna, pl. Zamkowy, ul. S. Żeromskiego, ul. Żołnierzy AK.
Szkoła Podstawowa nr 4 im. Jana Pawła II w Oławie I - VI ul. Władysława Broniewskiego 6 55-200 Oława ul. G. Bacewicz; ul. Braci Gierymskich; ul. W. Broniewskiego; ul. J. Chełmońskiego; ul. J. Iwaszkiewicza 2-70 (numery parzyste); ul. gen. J. Jasińskiego; ul. M. Karłowicza; ul. J. Kilińskiego; ul. J. Kossaka; ul. ks. F. Kutrowskiego 2-46 (numery parzyste); ul. Lipowa (1-16a – numeracja ciągła, 18, 20, 20a, 20b); ul. W. Lutosławskiego; ul. gen. A. J. Madalińskiego; ul. J. Malczewskiego; ul. Małopolna; ul. J. Matejki; ul. S. Moniuszki; ul. Nowoosadnicza; ul. Okólna; ul. Osadnicza; ul.H. Rodakowskiego; ul. gen. J. Sowińskiego; ul. Strzelna; ul. J. Styki; ul. Sybiraków; ul. Wiejska 1, od 20 - 50 (numery parzyste); ul. H. Wieniawskiego; ul. L. Wyczółkowskiego; ul. S. Wyspiańskiego;
Szkoła Podstawowa nr 5 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Oławie I - VI ul. Kamienna 8 55-200 Oława ul. 1 Maja (od 14 do końca ulicy – numery parzyste, od 33 do końca ulicy – numery nieparzyste); ul. 3 Maja (od 20a do końca ulicy – numery parzyste, 3, od 7 do końca ulicy – numery nieparzyste); ul. Astrów; ul. Bratków; ul. Cicha; ul. H. Dąbrowskiego; ul. Gazowa; pl. Jana Pawła II; ul. Kamienna; ul. J. Kasprowicza; ul. Kolejowa; ul. Kwiatowa; ul. Małodworcowa; ul. Morelowa; ul. Nowodojazdowa; ul. Ofiar Katynia; ul. Ogrodowa; ul. Opolska; ul. Parkowa; ul. Partyzantów; ul. Polna; ul. K. Pułaskiego; ul. Różana; ul. Rzemieślnicza; ul. gen. W. Sikorskiego; ul. Słoneczna; ul. Spacerowa; ul. Spokojna; ul. Szwedzka; ul. Tęczowa; ul. Tulipanów; ul. Włoska; ul. Wrzosowa
Szkoła Podstawowa nr 6 w Oławie z klasami gimnazjalnymi A. I,VII – szkoła podstawowa II, III – gimnazjum (01.09.2017 – 31.08.2018)
B. I,II, VII, VIII – szkoła podstawowa III– gimnazjum (01.09.2018 – 31.08.2019)
ul. Sportowa 6 55-200 Oława Obwód dla uczniów klas I i następnie kontynuujących naukę w tej szkole:

ul. 3 Maja (1, 1a, 2-6a – numery parzyste); ul. gen. W. Andersa; ul. B. Chrobrego (12-130 – numery parzyste); pl. Gimnazjalny;

ul. M. Konopnickiej; ul. ks. F. Kutrowskiego (1-15a – numery nieparzyste); ul. E. Orzeszkowej; pl. Piastów; ul. Rybacka

(od 28 do końca ulicy – numery parzyste oraz 31); ul. Słowiańska; ul. Sportowa; ul. Wałowa; ul. P. Własta; ul. Zamknięta; pl. Zamkowy od 10 – 22a (numeracja ciągła); ul. S. Żeromskiego Obwód dla uczniów wygaszanego Gimnazjum nr 1:
ul. 1 Maja, ul. 3 Maja, ul. Astrów, ul. B. Chrobrego, ul. Bażantowa, ul. Borsucza, ul. Bratków, ul. Brzozowa, ul. Cicha, ul. Dąbrowskiego, ul. Dzierżonia, ul. Gazowa, ul. Ks. J. Janowskiego, ul. Jelenia, ul. Kamienna, ul. J. Kasprowicza, ul. Kasztanowa, ul. Kolejowa, , ul. Kwiatowa, ul. Lisia, ul. Magazynowa, ul. Małodworcowa, ul. Młyńska, ul. Morelowa, ul. Na Grobli, ul. Nadbrzeżna, ul. Niedźwiedzia, ul. Nowa, ul. Nowodojazdowa, ul. Odrzańska, ul. Ofiar Katynia, ul. Ogrodowa, ul. Oleśnicka, ul. Opolska, ul. Orla, ul. Parkowa, ul. Partyzantów, ul. Polna, ul. Portowa, ul. Pułaskiego, ul. Różana, ul. Rybacka, ul. Rzemieślnicza, ul. Gen W. Sikorskiego, ul. Słoneczna, ul. Spacerowa, ul. Spokojna, ul. Sportowa, ul. Tęczowa, ul. Tulipanów, ul. Wierzbowa, ul. Wilcza, ul. Wrzosowa, ul. Zajęcza, ul. Zielna, ul. Zwierzyniec Duży, ul. Zwierzyniecka, ul. Żołnierza Polskiego, ul. Żurawia.

Szkoła Podstawowa nr 8 im. Karola Rolow Miałowskiego w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 1 w Oławie I - VI ul. Jarosława Iwaszkiewicza 55-200 Oława ul. Agatowa; ul. Alabastrowa; ul. Amelii; ul. Ametystowa; ul. Błękitna; ul. Borówkowa; ul. Brylantowa; ul. Bursztynowa; ul. Cedrowa; ul. F. Chopina; ul. Cisowa; ul. Cynkowa; ul. Cyprysowa; ul. Daglezjowa; ul. Diamentowa; ul. Gajowa; ul. Grafitowa; ul. Granitowa; ul. Iglasta; ul. J. Iwaszkiewicza 9-65 (numery nieparzyste), od 72 do 78 (numery parzyste); ul. Jagodowa; ul. Jałowcowa; ul. Jantarowa; ul. Jaspisowa; ul. Jeżynowa; ul. Jodłowa; ul Koralowa; ul. Kryształowa; ul. Krzemowa; ul. Kwarcowa; ul. Leśna; ul. Letnia; ul. Limbowa; ul. Magnezowa; ul. Malachitowa; ul. Malownicza; ul. Miedziana; ul. Modrzewiowa; ul. Nefrytowa; ul. Nowy Otok; ul. Opalowa; ul. I. Paderewskiego; ul. Pastelowa; ul. Perłowa; ul. Piaskowa; ul. Piękna; ul. Piniowa; ul. Platynowa; ul. Pogodna; ul. Południowa; ul. Poranna; ul. Poziomkowa; ul. Radosna; ul. Rubinowa; ul. Sosnowa; ul. Srebrna; ul. Szafirowa; ul. Szmaragdowa; pl. K. Szymanowskiego; ul. Szyszkowa; ul. Świerkowa; ul. Truskawkowa; ul. Turkusowa; ul. Urocza; ul. Wesoła; ul. Wiejska 11, 15A, 55; ul. Wiosenna; ul. Zaciszna od 7 do 33(numery nieparzyste); ul. Złota


Plan sieci publicznych szkół podstawowych
od 1 września 2019 r.

Nazwa szkoły Stan organizacyjny (oddziały) Adres szkoły Obwód szkoły
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Bolesława Chrobrego w Oławie I–VIII* ul. Żołnierzy Armii Krajowej 21 55-200 Oława ul.11 Listopada; ul. 1 Maja (1-31b – numery nieparzyste oraz 2 -12 – numery parzyste); ul. 3 Maja 3a, 3b, 3c, 5; ul. Browarniana; ul. Brzeska; ul. Głowackiego; ul. św. M. M. Kolbe; ul. M. Kopernika; ul. Kościelna; ul. T. Kościuszki; ul. Krótka; ul. K. Miarki; ul. Pałacowa; pl. Marszałka J. Piłsudskiego; ul. św. Rocha; Rynek; ul. Rzeźnicza; ul. H. Sienkiewicza; Skwer św. Jana Pawła II; Skwer św. Rocha; pl. Starozamkowy; ul. Wrocławska; pl. Zamkowy 2-8 (numeracja ciągła) 23 - 27 b (numeracja ciągła); ul. Żołnierza Polskiego; ul. Żołnierzy Armii Krajowej
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jakuba Sobieskiego w Oławie I– VIII* ul. Rybacka 6a 55-200 Oława ul. 3 Maja (8a-18e – numery parzyste); ul. Bażantowa; ul. B. Chrobrego (11-83 – numery nieparzyste); ul. Borsucza; ul. Brzozowa; ul. Dzierżonia; ul. ks. Prałata Jana Janowskiego; ul. Jelenia; ul. Kasztanowa; ul. Krucza; ul. Lisia; ul. Magazynowa; ul. Miodowa; ul. Młyńska; ul. Nadbrzeżna; ul. Na Grobli; ul. Niedźwiedzia; ul. Nowa; ul. Odrzańska; ul. Oleśnicka; ul. Orla; ul. Portowa; ul. Rybacka (1-26); ul. Słowicza; ul. Sokola; ul. Wierzbowa; ul. Wilcza; ul. Zajęcza; ul. Zielna; ul. Zwierzyniecka; ul. Zwierzyniec Duży; ul. Żurawia
Szkoła Podstawowa nr 3 w Oławie z klasami gimnazjalnymi I– VIII* ul. Lwowska 3 55-200 Oława

ul. A. Asnyka; ul. K. K. Baczyńskiego; ul. J. Brzechwy; ul. Cegielniana; ul. T. Gajcego; ul. K. I. Gałczyńskiego; ul. Gen. S. Grota-Roweckiego; ul. J. Iwaszkiewicza od 80

do końca ulicy (numeracja parzysta), od 81 do końca ulicy (numery nieparzyste); ul. J. Kochanowskiego; ul. H. Kołłątaja; ul. J. Korczaka; ul. Z. Krasińskiego; ul. ks. F. Kutrowskiego

od nr 19 do końca ulicy (numery nieparzyste), od nr 48 do końca ulicy (numery parzyste); ul. J. Lechonia; ul. S. Lema; ul. B. Leśmiana; ul. Lipowa (17, 19, 19a,19b, od nr 21 do końca ulicy (numeracja ciągła); ul. Lwowska; ul. Łagodna; ul. Łąkowa; ul. Malinowa; ul. A. Mickiewicza; ul. Miła; ul. Cz. Miłosza; ul. Z. Nałkowskiej; ul. C. K. Norwida; ul. Nowy Górnik; ul. Oleandry; ul. B. Prusa; ul. K. Przerwy-Tetmajera; ul. M. Reja; ul. M. Rodziewiczówny; ul. Rybacka (41,45); ul. Serdeczna;

ul. Siedlecka; ul. J. Słowackiego; ul. L. Staffa; ul. S. Staszica;

ul. Szkolna; ul. J. Tuwima; ul. ks. J. Twardowskiego;

ul. Warszawska; ul. Wiśniowa; ul. Zaciszna (całość numeracji parzystej, tj. od nr 2 do końca ulicy); ul. G. Zapolskiej

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Jana Pawła II w Oławie I– VIII* ul. Władysława Broniewskiego 6 55-200 Oława ul. G. Bacewicz; ul. Braci Gierymskich; ul. W. Broniewskiego; ul. J. Chełmońskiego; ul. J. Iwaszkiewicza 2-70 (numery parzyste); ul. gen. J. Jasińskiego; ul. M. Karłowicza; ul. J. Kilińskiego; ul. J. Kossaka; ul. ks. F. Kutrowskiego 2-46 (numery parzyste); ul. Lipowa (1-16a – numeracja ciągła, 18, 20, 20a, 20b); ul. W. Lutosławskiego; ul. gen. A. J. Madalińskiego; ul. J. Malczewskiego; ul. Małopolna; ul. J. Matejki; ul. S. Moniuszki; ul. Nowoosadnicza; ul. Okólna; ul. Osadnicza; ul. H. Rodakowskiego; ul. gen. J. Sowińskiego; ul. Strzelna; ul. J. Styki; ul. Sybiraków; ul. Wiejska 1, od 20 - 50 (numery parzyste); ul. H. Wieniawskiego; ul. L. Wyczółkowskiego; ul. S.Wyspiańskiego;
Szkoła Podstawowa nr 5 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Oławie I– VIII* ul. Kamienna 8 55-200 Oława ul. 1 Maja (od 14 do końca ulicy – numery parzyste, od 33 do końca ulicy – numery nieparzyste); ul. 3 Maja (od 20a do końca ulicy – numery parzyste, 3, od 7 do końca ulicy – numery nieparzyste); ul. Astrów; ul. Bratków; ul. Cicha; ul. H. Dąbrowskiego; ul. Gazowa; pl. Jana Pawła II; ul. Kamienna; ul. J. Kasprowicza; ul. Kolejowa; ul. Kwiatowa; ul. Małodworcowa; ul. Morelowa; ul. Nowodojazdowa; ul. Ofiar Katynia; ul. Ogrodowa; ul. Opolska; ul. Parkowa; ul. Partyzantów; ul. Polna; ul. K. Pułaskiego; ul. Różana; ul. Rzemieślnicza; ul. gen. W. Sikorskiego; ul. Słoneczna; ul. Spacerowa; ul. Spokojna; ul. Szwedzka; ul. Tęczowa; ul. Tulipanów; ul. Włoska; ul. Wrzosowa
Szkoła Podstawowa nr 6 w Oławie z klasami gimnazjalnymi I– VIII* ul. Sportowa 6 55-200 Oława

ul. 3 Maja (1, 1a, 2-6a – numery parzyste); ul. gen. W. Andersa; ul. B. Chrobrego (12-130 – numery parzyste); pl. Gimnazjalny;

ul. M. Konopnickiej; ul. ks. F. Kutrowskiego (1-15a – numery nieparzyste); ul. E. Orzeszkowej; pl. Piastów; ul. Rybacka

(od 28 do końca ulicy – numery parzyste oraz 31);

ul. Słowiańska; ul. Sportowa; ul. Wałowa; ul. P. Własta;

ul. Zamknięta; pl. Zamkowy od 10 – 22a (numeracja ciągła);

ul. S. Żeromskiego

Szkoła Podstawowa nr 8 im. Karola Rolow Miałowskiego w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 1 w Oławie I– VIII* ul. Jarosława Iwaszkiewicza 55-200 Oława ul. Agatowa; ul. Alabastrowa; ul. Amelii; ul. Ametystowa; ul. Błękitna; ul. Borówkowa; ul. Brylantowa; ul. Bursztynowa; ul. Cedrowa; ul. F. Chopina; ul. Cisowa; ul. Cynkowa; ul. Cyprysowa; ul. Daglezjowa; ul. Diamentowa; ul. Gajowa; ul. Grafitowa; ul. Granitowa; ul. Iglasta; ul. J. Iwaszkiewicza 9-65 (numery nieparzyste), od 72 do 78 (numery parzyste); ul. Jagodowa; ul. Jałowcowa; ul. Jantarowa; ul. Jaspisowa; ul. Jeżynowa; ul. Jodłowa; ul Koralowa; ul. Kryształowa; ul. Krzemowa; ul. Kwarcowa; ul. Leśna; ul. Letnia; ul. Limbowa; ul. Magnezowa; ul. Malachitowa; ul. Malownicza; ul. Miedziana; ul. Modrzewiowa; ul. Nefrytowa; ul. Nowy Otok; ul. Opalowa; ul. I. Paderewskiego; ul. Pastelowa; ul. Perłowa; ul. Piaskowa; ul. Piękna; ul. Piniowa; ul. Platynowa; ul. Pogodna; ul. Południowa; ul. Poranna; ul. Poziomkowa; ul. Radosna; ul. Rubinowa; ul. Sosnowa; ul. Srebrna; ul. Szafirowa; ul. Szmaragdowa; pl. K. Szymanowskiego; ul. Szyszkowa; ul. Świerkowa; ul. Truskawkowa; ul. Turkusowa; ul. Urocza; ul. Wesoła; ul. Wiejska 11, 15A, 55; ul. Wiosenna; ul. Zaciszna od 7 do 33 (numery nieparzyste); ul. Złota

* - z uwzględnieniem § 5 i Załącznika nr 3 do niniejszej uchwały

Plan obwodów publicznych szkół podstawowych nr 1, 2, 4, 5 i 8
na lata szkolne 2017/2018 – 2023/2024 dla uczniów klas II – VI rozpoczynających naukę w tych oddziałach w roku szkolnym 2017/2018,

Nazwa szkoły Adres szkoły Obwód szkoły
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Bolesława Chrobrego w Oławie ul. Żołnierzy Armii Krajowej 21 55-200 Oława ul.11 Listopada; ul. 1 Maja – numery 1-29; ul. 3 Maja (od ul. ks. F. Kutrowskiego do ul. Żołnierza Polskiego i ul. ks. J. Janowskiego); ul. Generała Andersa; ul. Browarniana; ul. Brzeska; pl. Gimnazjalny; ul. Głowackiego; ul. św. M. M. Kolbe; ul. M. Konopnickiej; ul. M. Kopernika; ul. Kościelna; ul. T. Kościuszki; ul. Krótka; ul. K. Miarki; ul. ks. F. Kutrowskiego – numery 1, 3, 3a, 5, 7, 9, 11, 11a, 13, 15, 15a; ul. E. Orzeszkowej; ul. Pałacowa; pl. Piastów; pl. Marszałka J. Piłsudskiego; ul. św. Rocha; Rynek; ul. Rzeźnicza; ul. H. Sienkiewicza; Skwer św. Jana Pawła II; Skwer św. Rocha; ul. Słowiańska; pl. Starozamkowy; ul. Wałowa; ul. P. Własta; ul. Wrocławska; pl. Zamkowy; ul. Żołnierzy Armii Krajowej; ul. S. Żeromskiego
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jakuba Sobieskiego w Oławie ul. Rybacka 6a 55-200 Oława ul. Bażantowa; ul. B. Chrobrego; ul. Borsucza; ul. Brzozowa; ul. Dzierżonia; ul. ks. Prałata Jana Janowskiego; ul. Jelenia; ul. Kasztanowa; ul. Krucza; ul. Lisia; ul. Magazynowa; ul. Miodowa; ul. Młyńska; ul. Nadbrzeżna; ul. Na Grobli; ul. Niedźwiedzia; ul. Nowa; ul. Odrzańska; ul. Oleśnicka; ul. Orla; ul. Portowa; ul. Rybacka; ul. Słowicza; ul. Sokola; ul. Sportowa;ul. Wierzbowa; ul. Wilcza; ul. Zajęcza; ul. Zielna; ul. Zwierzyniecka; ul. Zwierzyniec Duży; ul. Żołnierza Polskiego; ul. Żurawia
Szkoła Podstawowa nr 4 im. Jana Pawła II w Oławie ul. Władysława Broniewskiego 6 55-200 Oława ul. A. Asnyka; ul. K. K. Baczyńskiego; ul. Braci Gierymskich; l. W. Broniewskiego; ul. J. Brzechwy; ul. Cegielniana; ul. J. Chełmońskiego; ul. K. I. Gałczyńskiego; ul. T. Gajcego; ul. gen. S. Grota – Roweckiego; ul. J. Kilińskiego; ul. J. Kochanowskiego; ul. H. Kołłątaja; ul. J. Korczaka; ul. J. Kossaka; ul. Z. Krasińskiego; ul. ks. F. Kutrowskiego – numery nieparzyste od nr 17; ul. J. Lechonia; ul. S. Lema; ul. B. Leśmiana; ul. Lipowa; ul. Lwowska; ul. Łagodna; ul. Łąkowa; ul. J. Malczewskiego; ul. J. Matejki; ul. A. Mickiewicza; ul. Miła; ul. Cz. Miłosza; ul. S. Moniuszki; ul. Z. Nałkowskiej; ul. C. K. Norwida; ul. Nowoosadnicza; ul. Nowy Górnik; ul. Okólna; ul. Oleandry; ul. Osadnicza; ul. B. Prusa; ul. K. Przerwy – Tetmajera; ul. M. Reja; ul. H. Rodakowskiego; ul. M. Rodziewiczówny; ul. Serdeczna; ul. Siedlecka; ul. J. Słowackiego; ul. Strzelna; ul. L. Staffa; ul. S. Staszica; ul. J. Styki; ul. Sybiraków; ul. Szkolna; ul. J. Tuwima; ul. ks. J. Twardowskiego; ul. Warszawska; ul. Wiśniowa; ul. L. Wyczółkowskiego; ul. S. Wyspiańskiego; ul. Zaciszna; ul. G. Zapolskiej
Szkoła Podstawowa nr 5 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Oławie ul. Kamienna 8 55-200 Oława ul. 1 Maja – od numeru 30; ul. 3 Maja (od ul. Żołnierza Polskiego do końca); ul. Astrów; ul. Bratków; ul. Cicha; ul. H. Dąbrowskiego; ul. Gazowa; pl. Jana Pawła II; ul. Kamienna; ul. J. Kasprowicza; ul. Kolejowa; ul. Kwiatowa; ul. Małodworcowa; ul. Morelowa; ul. Nowodojazdowa; ul. Ofiar Katynia; ul. Ogrodowa; ul. Opolska; ul. Parkowa; ul. Partyzantów; ul. Polna; ul. K. Pułaskiego; ul. Różana; ul. Rzemieślnicza; ul. gen. W. Sikorskiego; ul. Słoneczna; ul. Spacerowa; ul. Spokojna; ul. Szwedzka; ul. Tęczowa; ul. Tulipanów; ul. Włoska; ul. Wrzosowa
Szkoła Podstawowa nr 8 im. Karola Rolow Miałowskiego w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 1 w Oławie ul. Jarosława Iwaszkiewicza 55-200 Oława ul. Agatowa; ul. Alabastrowa; ul. Amelii; ul. Ametystowa; ul. G. Bacewicz;ul. Błękitna; ul. Borówkowa; ul. Brylantowa; ul. Bursztynowa; ul. Cedrowa; ul. F. Chopina; ul. Cisowa; ul. Cynkowa; ul. Cyprysowa; ul. Daglezjowa; ul. Diamentowa; ul. Gajowa; ul. Grafitowa; ul. Granitowa; ul. Iglasta; ul. J. Iwaszkiewicza; ul. Jagodowa; ul. Jałowcowa; ul. Jantarowa; ul. Jaspisowa; ul. gen. J. Jasińskiego; ul. Jeżynowa; ul. Jodłowa; ul. M. Karłowicza; ul. Koralowa; ul. Kryształowa; ul. Krzemowa; ul. Kwarcowa; ul. Leśna; ul. Letnia; ul. Limbowa; ul. Lutosławskiego; ul. gen. A. J. Madalińskiego; ul. Magnezowa; ul. Malachitowa; ul. Malownicza; ul. Małopolna; ul. Miedziana; ul. Modrzewiowa; ul. Nefrytowa; ul. Nowy Otok; ul. Opalowa; ul. I. Paderewskiego; ul. Pastelowa; ul. Perłowa; ul. Piaskowa; ul. Piękna; ul. Piniowa; ul. Platynowa; ul. Pogodna; ul. Południowa; ul. Poranna; ul. Poziomkowa; ul. Radosna; ul. Rubinowa; ul. Sosnowa; ul. gen. J. Sowińskiego; ul. Srebrna; ul. Szafirowa; ul. Szmaragdowa; pl. K. Szymanowskiego; ul. Szyszkowa; ul. Świerkowa; ul. Truskawkowa; ul. Turkusowa; ul. Urocza; ul. Wesoła; ul. Wiejska; ul. H. Wieniawskiego; ul. Wiosenna; ul. Złota;


Plan sieci publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
PRZEDSZKOLA PUBLICZNE
NazwaAdres
Miejskie Przedszkole nr 1 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 1 w Oławie ul. Iwaszkiewicza 11 55-200 Oława
Miejskie Przedszkole nr 2 w Oławie ul. Lipowa 20a 55-200 Oława
Miejskie Przedszkole nr 3 „Bajka” ul. B. Chrobrego 30a 55-200 Oława
Miejskie Przedszkole nr 4 im. „Misia Uszatka” ul. 1 Maja 33 55-200 Oława
ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W PUBLICZNYCH SZKOŁACH
Oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej nr 1 im. B. Chrobrego w Oławie ul. Żołnierzy AK 21 55-200 Oława
Oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej nr 2 im. Jakuba Sobieskiego w Oławie ul. Rybacka 6a 55-200 Oława
Oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej nr 3 ul. Lwowska 3 55-200 Oława
Oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej nr 4 im. Jana Pawła II w Oławie ul. Broniewskiego 6 55-200 Oława
Oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej nr 5 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Oławie ul. Kamienna 8 55-200 Oława
Oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej nr 6 w Oławie ul. Sportowa 6 55-200 Oława
Oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej nr 8 im. Karola Rolow Miałowskiego w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 1 w Oławie ul. Iwaszkiewicza 11 55-200 Oława


M.S.

dodaj
komentarz
komentarz z NICKiem
zarejestruj
swój NICK


Polub OSI

Waszym zdaniem (komentarzy: 0. )


najnowsze tematy:
komentowane
Oławski Serwis Informacyjny - pierwszy oławski portal: Oława, Jelcz Laskowice, Domaniów | OSI odtłuszczone ;) OSI i "ciasteczka"
UAD.PL | OSI - OLAWA.INFO 2004 - 2019 | reklama | redakcja | mapa serwisu | polityka prywatności | regulamin